RIV508B

RIV508B

Dane Techniczne

Zakres nity strukturalne 4,8-6,4 mm
Ciś. robocze 6 bar
Skok 25 mm
Ciś. oleju 246 bar (przy ciś. powietrza 6 bar)
Waga pistoletu 1,2 kg